Avaleht | Uudisvoogude koguja | Allikad

Looduskalendri uudised

Uuendatud: 57 minutit 20 sekundit tagasi

Teadusfoto konkursi võidutööd

13. Veebruar 2018 - 20:19

Võistlus on osa ülemaailmsest teadusfotode võistlusest ja seda korraldas MTÜ Wikimedia Eesti. Konkursile esitati 144 fotot ning auhinnad anti välja viies kategoorias.

Kalapüük ja prügilad mõjutavad kajakate sigimist

13. Veebruar 2018 - 11:10

Loomadele, eriti liikidele, kes kasutavad toitumiseks kõiki võimalusi, on inimtekkeline toit üha kättesaadavam. Ka paljud kajakaliigid, eelistades küll veekogudest püütavat, söövad meelsasti kalapüügi tagasiheiteid (kalu, koorikloomi ja teisi selgrootuid, kes ei ole püügi sihtobjektideks, kuid jäävad siiski püügivahenditesse) või prügilatest leitavat.

6. NÄDAL 5.2.2018.- 11.2.2018. Jõgeval ja selle ümbruses

13. Veebruar 2018 - 10:09

Kailud lumes

Keskmine õhutemperatuur püsis -5...-9 kraadi piires. Minimaalne õhutemperatuur langes nädala jooksul kuni -11,4 °C (neljapäeval) ja maksimaalne tõusis kuni -2,7 °C (kolmapäeval).

Tänavu pole Jõgeva külmakraadidega eriliselt silma paistnud. Senini püsib siin talve minimaalseks temperatuuriks jaanuaris mõõdetud -11,9 °C, millest madalamaid näite on sel talvel kirja pandud mitmetes ilmajaamades, sh isegi Lääne-Eesti rannikul Virtsus ja Hiiumaa idaosas Heltermaal.

Halljäneste jooksuaeg

12. Veebruar 2018 - 23:22

 

Halljänes      Lepus europaeus

 

Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjon: Eesti mets vajab avatud arutelu

12. Veebruar 2018 - 22:21

Eesti TA Looduskaitse Komisjoni (LKK) märgukiri metsanduse olukorrast [1], mis saadeti nii Riigikogu Keskkonnakomisjoni kui ka Keskkonnaministeeriumile, on pälvinud mõneti ootamatut tähelepanu. Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Riina Martverk (RM) reageeris sellele artikliga ajalehes Postimees [2]. Sellele järgnes Eesti Maaülikooli (EMÜ) teadlaste, täpsemini metsateadlaste, pressiteade [3].

Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjon: Eest mets vajab avatud arutelu

12. Veebruar 2018 - 22:21

Eesti TA Looduskaitse Komisjoni (LKK) märgukiri metsanduse olukorrast [1], mis saadeti nii Riigikogu Keskkonnakomisjoni kui ka Keskkonnaministeeriumile, on pälvinud mõneti ootamatut tähelepanu. Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Riina Martverk (RM) reageeris sellele artikliga ajalehes Postimees [2]. Sellele järgnes Eesti Maaülikooli (EMÜ) teadlaste, täpsemini metsateadlaste, pressiteade [3].

Lindude pesitsusperioodiks peavad olema metsatööd tehtud

12. Veebruar 2018 - 12:11

Vaenlast hirmutav kassikakk

Esimeste ohustatud linnuliikide pesitsusaja alguse tõttu tuletame metsamajandajatele meelde, et raietööd, sh metsamaterjali kokkuvedu raiealalt, peavad olema lõpetatud metsateatises määratud ajaks.

Milline seis on hülgekaamera juures?

11. Veebruar 2018 - 17:46

Hülgelesila 18. detsembril oligi kaamera viimane „tööpäev“

 

Hallhüljes      Halichoerus grypus

 

Jäljed kõnelevad

11. Veebruar 2018 - 17:16

Hundipaari jäljerida Pärtlis

 

Hunt ehk susi      Canis lupus   

 

Kenad talveilmad kestavad - on lund ja lumel jälgi. Kes nädalavahetusel suuskadel looduses liikus, sellel võib sõpradele jutustamist olla.

FILMIVARAMU: "Inimene ja koduloom"

10. Veebruar 2018 - 13:12

Film valmis Eesti Telefilmis 1991 aastal.

Suur üleminekuaeg, mida võiks Vabariigi juubelikuul vaadata, meenutad. Filmi autori Rein Marani huvi inimeste ja koduloomade suhete vaatlemiseks püsib tänapäevani. Dokumentaalne film ei võimaldanud tol muutuste ajajärgul kõiki kavatsusi realiseerid, aga huviline saab vähemalt ülevaate tol ajal toimunust.

Vaata filmi: https://arhiiv.err.ee/vaata/inimene-ja-koduloom

 

Film esilinastus 21.04.1991

Talilinnukaamera - hallrästas

10. Veebruar 2018 - 11:10

Talvel käivad hallrästad sageli kümnetest, mõnikord isegi sadadest lindudest koosnevate salkadena aias põõsastele ning puudele jäänud marju ja õunu, aga ka toidumajalt maha pudenenud seemneid söömas.

Algab uue Eesti linnuatlase ettetellimine

9. Veebruar 2018 - 13:12

Algab uue Eesti haudelinde käsitleva raamatu „Linnuatlas. Eesti haudelindude levik ja arvukus“ ettetellimine, mis kestab kuni 15. märtsini. Tegemist on viimase 25 aasta kõige põhjalikuma Eesti haudelinde käsitleva raamatuga. Kuni 15. veebruarini on võimalik linnuatlase väljaandmise toetuseks ka teha annetusi, annetajate nimed trükitakse raamatus ära.

Suurkiskjate kaitse ja ohjamise tegevusplaan

9. Veebruar 2018 - 10:09

Keskkonnaamet kinnitas Eesti suurkiskjate kaitse ja ohjamise tegevusplaani

2018-2021. aasta tegevusplaani peamisteks tegevusteks on suurkiskjate seiresüsteemi arendamine, kahjustuste ja kahjude ennetuskulude hüvitamine ning avalikkuse teadlikkuse tõstmine.

„Suurkiskjate kaitse ja ohjamise tegevuskava on sisuliselt erinevate huvirühmade kokkulepe, mille järgimine võimaldab mõistlikult ja tasakaalukalt korraldada meie suurkiskjate ja maaelanike suhteid,“ lausus Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi.

VIDEO: sokkude sarvekasv täies hoos

9. Veebruar 2018 - 10:00

Levinud valuvaigisti kasutamine on viinud kolm kotkaliiki väljasuremisohtu

9. Veebruar 2018 - 9:08

India elanikel on põhjust kaeluskotkastele tänulik olla – need raipetoidulised linnud söövad ära karjamaal surnud loomade korjused, mis muidu meelitaksid ligi hüäänkoeri või nõuaks inimeste poolt koristamist.

Metskitsekaamera

8. Veebruar 2018 - 21:29
Möödunud aasta suve lõpus alanud vihmasajud viisid selleni, et metskitsedele mõeldud söödapõld ikaldus ning loomad otsisid endile lihtsalt kõrgemaid ja kuivemaid kohti olemiseks.

Mets vajab avatud arutelu

8. Veebruar 2018 - 12:11

Eesti TA Looduskaitse Komisjoni (LKK) märgukiri metsanduse olukorrast [1], mis saadeti nii Riigikogu Keskkonnakomisjoni kui ka Keskkonnaministeeriumile, on pälvinud mõneti ootamatut tähelepanu. Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Riina Martverk (RM) reageeris sellele artikliga ajalehes Postimees [2]. Sellele järgnes Eesti Maaülikooli (EMÜ) teadlaste, täpsemini metsateadlaste, pressiteade [3].

Ökoralli 2018 - kondimootori abil linde otsimas

8. Veebruar 2018 - 11:10

Esimene kuu klubi Estbirdingu 2018. a. ökorallist on edukalt seljataga. Oma nimekirjad saatsid 28 huvilist ning kokkuvõtte leiate ökoralli blogis: http://okoralli.blogspot.com.ee/

Kokku nägime/kuulsime kamba peale 82 liiki linde ning selle nimel kõndisime kokku üle 800 km ning tublimad väntasid jalgratastel kokku napilt 400 km.

Kes tunneb tungi osaleda, siis võistlus kestab terve kalendriaasta ning ei ole üldse hilja liituda - võistluse eesmärgid ja juhised leiate samuti blogist.

Talilinnukaamera - musträstas

8. Veebruar 2018 - 10:09

Musträstaid näeb aias enamasti juba varahommikuti hämaras, mil nad põõsastelt ja puudelt varisenud marju ja õunu, aga ka toidumajalt maha pudenenud seemneid või rasvapallide tükikesi otsivad.

Talvised ohakalindude salgad

7. Veebruar 2018 - 13:12

 

Ohakalind        Carduelis carduelis

 

Lumi tuli maha ning linnudki muutusid nähtavamaks. Osad linnusalkadest toituvad lumest turritavatel püstistel umbrohtudel, teised sügisese suurvee tõttu koristamata jäänud vilja- või kaunviljapõldudel, keegi puudel või põõsastel.

Teated

Arhiiv

Looduse Omnibussi teadete arhiiv.