Avaleht

Looduse Omnibuss soovitab: hõimuklubi "Komid 200"

03.02.2016 - 17:00 - 20:00

Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6)
Kolmapäeval, 3. veebruaril kell 17.00

Kahel Eesti ja eestlastega seotud komi suurmehel, keeleteadlastel Vassili Lõtkinil (1895-1981) ja Adolf Turkinil (1936-1996) olid äsja juubeli-sünniaastapäevad. Vassili Lõtkin on üks tuntumaid Venemaa soome-ugri keeleteadlasi ja fennougristika rajajaid. 1926. aastal külastas ta Tartu Ülikooli, kus pidas 150 inimese ees avaliku loengu. Tal oli Eestis arvukalt häid tuttavaid ja sõpru nagu Villem Ernits, Julius Mägiste, Peeter Põld, Aleksander Põrk ja Jaan Tõnisson.

Adolf Turkin oli Vassili Lõtkini õpilane, kes elas pikemat aega Eestis ja tõlkis komi keelde „Kalevala“, samuti Eesti kirjandusklassikuid.

Kahte suurmeest meenutavad keeleteadlane, Vassili Lõtkini õpilane Anu-Reet Hausenberg ja Adolf Turkini lesk, tõlkija Elle Turkin. Eesti komi seltsi tutvustab ja komi rahvuslikke suupisteid pakub seltsi esimees Natalia Ganova.

Kõik huvilised on oodatud!
Üritusest osavõtt on prii.

Korraldajad:
MTÜ Fenno-Ugria Asutus www.fennougria.ee
Eesi Keele Instituut www.eki.ee

Toetavad:
Eesti Kultuurkapital
Tallinna Kultuuriväärtuste Amet
HTM hõimurahvaste programm

 

Arhiiv

Looduse Omnibussi teadete arhiiv.