Avaleht

Looduse Omnibuss soovitab: Näitus „IV Rahvusvaheline Polaaraasta 2007-2008“

02.05.2008 - 03:00Looduse Omnibuss soovitab: Näitus „IV Rahvusvaheline Polaaraasta 2007-2008“


Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus (Rävala pst 10) on 31. juulini 2008 avatud näitus “IV Rahvusvaheline Polaaraasta 2007-2008 ja Eesti teadlased polaaraladel”.IV Rahvusvaheline Polaaraasta (IV RPA 2007 -2008) on üks ambitsioonikamaid kaasaegseid rahvusvahelisi teadusprogramme, milles osalevad teadlased 63 riigist 228 projektiga. IV RPA hõlmab uuringuid nii Arktikas kui ka Antarktikas ning kinnitab nende piirkondade olulisust Maa süsteemi teaduste kompleksis. Mõistmaks meie planeedi toimimist ja inimeste mõju sellele, on kriitiline osa just polaaraladel tehtaval teadusel. Ühtlasi on polaaralad suurepärased Maal minevikus valitsenud kliima- ja keskkonnatingimuste arhiivid ning ainulaadsed vaatlusalad paljude maiste ja kosmiliste nähtuste tarvis.Eesti teadlased tegutsevad polaaraladel ka käimasoleval IV RPA perioodil, viies läbi uuringuid keskkonna- ja kliimamuutuste (T. Martma, R. Vaikmäe), merebioloogia (K. Olli), atmosfäärifüüsika (T. Palo, E. Jakobson), limnoloogia (E. Kaup) ja etnoloogia (A. Leete) alal. Lisaks nimetatutele osaleb uuringutes ka teisi teadlasi.Näitus koosneb neljast osast:


Esimene osa on keskendunud IV PA-le, aga lühike tagasivaade on seejuures tehtud esimesele kolmele Polaaraastale.

Teise osa moodustab ülevaade eestlaste praegusest ja varasemast globaalse mastaabiga teadustegevusest – nii Arktikas kui ka Antarktikas.

Eri liiki eksponaatide - publikatsioonid, ülevaated, posterid, fotod, polaarvarustus, uurimisvahendid - kaudu annab näitus ettekujutuse eesti teadlaste uurimistööst polaaraladel.

Kolmas osa on pühendatud tuntud Eestist pärit polaaruurija Eduard von Toll`i (1858-1902) 150. sünniaastapäevale.

Neljandas osas eksponeeritakse valikut Eesti Postimuuseumi koostatud näitusest "Kirjad Nabamaadelt".Näituse korraldajad on TLÜ Akadeemiline Raamatukogu, Sihtasutus Eesti Polaarfond, Eesti TA Polaaruuringute Komitee, Eesti Polaarklubi ja Tallinna Tehnikaülikool.Näitus jääb avatuks kuni juuli lõpuni.Näituse kuraator on Enn Kaup (tel 512 9652).

Arhiiv

Looduse Omnibussi teadete arhiiv.