Avaleht

Looduse Omnibuss soovitab Tere, Kevad! kutsub taas

08.02.2008 - 02:00


Looduse Omnibuss soovitab:
Foto Val Rajasaar.

Tere, Kevad! kutsub taas


Kuigi ei ole päriselt aru saada, mis aastaaeg meil parajasti käib, on siiski lootust, et hiljemalt märtsis võiks hakata kevad tasapisi saabuma. Isegi siis kui vahepeal talv ei tulegi.

Igatahes algab taas loodushariduslik ettevõtmine "Tere, Kevad!" – nagu juba paljudel eelnevatel aastatel, kutsume lapsi koos õpetajate ja vanematega loodusesse kevadet otsima ja leidma ning oma tegemisi teistega jagama. Osalema on oodatud meie kõigi koolide 1. - 9. klasside õpilased ning lasteaedade vanemate rühmade lapsed koos õpetajatega.

Projekti tegevus algab 3. märtsil.

Õpetajad saavad gruppe projektis osalemiseks registreerida veebilehel http://tere.kevad.edu.ee viida 'Registreerumine' kaudu. Palume registreeruda hiljemalt 29. veebruariks.

Enne projekti algust, 25. veebruaril Tallinnas ja 27. veebruaril Tartus, toimuvad infopäevad, mis on mõeldud peamiselt neile õpetajatele, kes meiega koos varem kevadet otsinud ei ole. Seal toimub projekti tegevuste ja kevadekuulutajate lähem tutvustus. Infopäevadele palume registreeruda hiljemalt 20. veebruariks projekti veebilehel viida 'Koolitus' kaudu.

_____________________

"Tere, Kevad!" eesmärgiks on lähendada lapsi loodusele ning õpetada neid ja ka nende vanemaid märkama looduses toimuvaid muutusi. Kevade otsimise käigus õpivad lapsed tundma mitmeid looma- ja taimeliike: vaadeldakse 35 Eestis laialt levinud looma- ja taimeliigi ilmumist kevadisse loodusesse. Kevadekuulutajateks on valitud esimesena õitsema hakkavad taimed, saabuvad rändlinnud, esimestena ärkavad liblikad ja kahepaiksed, esimesed seened. Lapsed fikseerivad nende ilmumise kuupäeva - lindude laul, taimede õitsema hakkamine - ning sisestavad selle projekti kodulehel asuva lihtsa vormi kaudu andmebaasi. Tulemusi - ehk siis seda, kui kaugele kevad ühes või teises Eestimaa paigas arenenud on - saavad tabelite ja animeeritud kaartide kujul projekti veebis jälgida nii osalejad kui ka kõik teised huvilised.

Peale kevadleidude on projekti veebilehel ka kirjeldused kõigi vaadeldavate taime ja loomaliikide kohta, eelmiste aastate tulemused ja mitmeid lisamaterjale.

Lisaks vahetutele loodusvaatlustele sisaldab projekt loominguliste tegevuste osa: traditsiooniliselt toimub kevadeteemaliste piltide joonistamine ja haikude (vm lühiluuletuste) kirjutamine. Kindlasti jätkame väga populaarse kahes vanuseastmes toimuva viktoriiniga, kus lapsed on nii küsijate kui ka vastajate rollis. Toimub ka kevadfotode konkurss, kus lapsed on nii pildistajateks kui ka hindajateks. Projekt lõpeb looduslaagriga tublimatele kevadeotsijatele.

Ühine kevadeotsimine toimub juba kaheteistkümnendat aastat. Eelmisel aastal avastasid üheskoos kevadet kokku umbes 4900 õpilast 190 koolist ja lasteaiast. Arvukat osalust ootame ka sel kevadel. Projekti "Tere, Kevad!" 2008 toetab Tiigrihüppe Sihtasutus ning lisatuge oleme taotlenud ka Keskkonnainvesteeringute Keskusest.

Lisainfo:

http://tere.kevad.edu.ee/

e-post: kevad.org@irc.ee

Viktor Muuli - 51 77697

Kohtumiseni Kevades!

Arhiiv

Looduse Omnibussi teadete arhiiv.