Avaleht

Lõpptähtaeg fotode esitamiseks fotovõistlusele Matsalu 50 läheneb

18.05.2007 - 03:00
Valgepõsk-lagled (Branta leucopsis) Matsalu Rahvuspargis 2007 aasta kevadel. Foto Toomas Tuul.Looduse Omnibuss ja Matsalu Rahvuspark kutsuvad kõiki loodusfotohuvilisi – nii täiskasvanuid, noori kui lapsi – osalema fotovõistlusel “Matsalu 50”.Algas tööde vastuvõtt meie ühe auväärsema looduskaitseala - Matsalu Rahvuspargi - 50. sünnipäevale pühendatud fotovõistlusele. Ootame nii tänavusel juubeliaastal kui ka varem tehtud fotosid, kus jäädvustatud Matsalu looduse omapära ja ilu.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 3. september 2007. Esmakordselt ootame pilte ka saadetuna interneti kaudu www.looduseomnibuss.ee/matsalu.php

Töid vaatab läbi rahvusvaheline zürii eesotsas Rein Maraniga.


Võitjad kuulutatakse välja 5. Matsalu Loodusfilmide festivalil ning kõik võitjad saavad lisaks muudele auhindadele preemiareisi Soome loodusfotopealinna Kuusamosse.
Fotovõistlus „Matsalu 50” eeskirjad

Matsalu Rahvuspark ja Looduse Omnibuss kutsuvad kõiki loodusfotohuvilisi osalema fotovõistlusel „Matsalu 50”, tähistamaks 50 aasta möödumist Matsalu Looduskaitseala loomisest.


Matsalu, mis on loodussõprade hulgas tuntud eelkõige linnuriigina, arvati 1976. aastal Ramsari rahvusvahelise tähtsusega märgalade hulka ning alates 2004. aastast on meie viies ja hetkel noorim rahvuspark.


Ootame fotovõistlusele osalema kõiki loodusfotohuvilisi - nii täiskasvanuid, noori kui lapsi - fotodega, millel on jäädvustatud Matsalu loodusväärtusi, pärandkultuuri ja ilu.


Võistluse auhinnafond on 75 000 krooni ning sellele lisanduvad preemiareisid ja loodusfotolaagrid Matsalus.


Võistlustöid hindab tunnustatud fotograafidest, kunstnikest ja loodusetundjatest koosnev rahvusvaheline žürii eesotsas Rein Maraniga.


Tööde esitamise tähtaeg on 3. september 2007.


Võitjad kuulutame välja 5. Matsalu rahvusvahelisel loodusfilmide festivalil 19. septembril 2007 Lihulas.


 


Konkursi eeskirjad


 


1. Osavõtuõigus
Võistlusel võivad osaleda kõik, v.a konkursi korraldamisega seotud isikud. Võistlusel võib osaleda vaid Matsalu Rahvuspargis tehtud loodusfotodega.


2. Konkursi ajakava
Võistlustööde saatmise tähtaeg on 3. september 2007.
Tulemused avalikustatakse 5. Matsalu rahvusvahelisel loodusfilmide festivalil 19. septembril 2007 Lihulas


3. Konkursi kategooriad
Konkurss korraldatakse kolmes vanuserühmas: lapsed (kuni 13 a, kaasa arvatud), noored (kuni 19 a, kaasa arvatud) ja üldarvestus (osavõtjate vanus ei ole piiratud).
Iga foto saab konkursil osaleda vaid ühe vanuserühma ühes kategoorias, mille määrab pildi autor. Žüriil on erandkorras õigus pildi võistluskategooriat muuta.
Lastel ja noortel on õigus esitada töid soovikorral ka üldarvestuse kategooriates, samuti võivad lapsed osaleda noorte arvestuses.


Laste vanuserühmas hinnatakse töid ühes kategoorias.
* Kategooria  – “Minu Matsalu”


Noorte vanuserühmas ja üldarvestuses hinnatakse töid kolmes kategoorias.
* Esimene kategooria (1)  – “Matsalu linnud ja teised loomariigi esindajad”
Võistlevad fotod, mis kujutavad loomariigi esindajaid (linnud, imetajad, roomajad, kalad, putukad jms).
* Teine kategooria (2) – “Matsalu maastikud, taime- ja seeneriik”
Võistlevad loodusfotod maastikest, taimedest, seentest jms.
* Kolmas kategooria (3) – “Inimene, loodus ja pärandkultuur Matsalus”
Hinnatakse pilte, mis väljendavad inimeste traditsioonilist kooskõla loodusega, aga ka konflikte.


Kõikide vanuserühmade kõikide kategooriate võidupiltide hulgast valib zürii välja ühe, mis hinnatakse tiitliga “Matsalu parim pilt”.


 


4. Võistlustööde arv
Iga osaleja võib võistlusele esitada kuni 20 fotot.


 


5. Nõuded fotodele, nende mõõtmed ja märgistamine
Kategooriate ja vanuserühmade tähistamiseks palume kasutada järgmisi lühendeid: L laste arvestus, 1N (Matsalu linnud ja teised loomariigi esindajad noorte arvestus), 2N (Matsalu maastikud, taime- ja seeneriik noorte arvestus), 3N (Inimene, loodus ja pärandkultuur Matsalus noorte arvestus), 1T (Matsalu linnud ja teised loomariigi esindajad üldarvestus), 2T (Matsalu maastikud, taime- ja seeneriik üldarvestus), 3T (Inimene, loodus ja pärandkultuur Matsalus üldarvestus).


Fotosid oodatakse konkursile eelistatult digitaalselt kas www.looduseomnibuss.ee/matsalu.php 3. augustist 2007 avatud üleslaadimislehe kaudu üle interneti jpg failidena, mille pikema külje pikkuseks on 2000 kuni 5000 pikslit või  .TIF- või .JPG-failidena, mis on salvestatud PC- või MAC-formaadis CD-le. Pildifaili pikem külg peab olema vähemalt 2000 pikslit (vastab ligikaudu 3 miljoni piksliga kaamera salvestatud kujutisele). Pildifaili pikema külje maksimumpikkus on 10 000 pikslit. Pildifail peab olema cd-l nimetatud järgmiselt: kategooria_autorimärksõna_pildinimi.laiend
(näiteks 1T_ Elmar_Luik.jpg; 1N_volli_mäger.tif). Failinimi ei tohi sisaldada täpitähti ja kirillitsat ning kirjavahemärke (välja arvatud punkt laiendi ees ja alakriipsud failinimes osade eraldamiseks).
Autor vastutab CD töökorras oleku eest. Soovitame kontrollida CD-d enne postitamist.


 


Diapositiivid mõõtmetega 24 x 36 mm peavad olema raamitud, suurema formaadiga slaidid peavad olema kiles ja ümbritsetud paspartuuga. Sellele küljele, kust slaidi tuleb vaadata, tehakse rist (X) alumisse vasakusse nurka. Slaidiraamile või slaidi paspartuule kirjutatakse pildi allkiri, autori märksõna, kategooria ja vanuserühm.


Fotode pikema külje serva pikkus peab olema ligikaudu 30 cm. Foto ei tohi olla ümbritsetud paspartuu ega raamiga. Foto tagaküljele kirjutatakse pildi allkiri, autori märksõna, kategooria ja vanuserühm.


Diapositiiv- või negatiivfilmile pildistatud töid võib samuti esitada digitaliseeritult.
Piltidel on lubatud teha elementaarset heleduse, kontrasti ja värvi korrektsiooni. Konkursile ei või saata fotomontaaze. Korraldajatel on õigus küsida autorilt võrdluseks kaamera originaalfaili (RAW või JPG), slaidi või negatiivi, samuti infot võtteolukorra kohta.


6. Konkursitööde saatmine ja tagastamine
Märgusõnaga “Matsalu 50” varustatud pildid palume saata või tuua aadressile:
OÜ Looduskiri, Koidu 80, 10139 Tallinn.

NB! Eraldi kinnisesse ümbrikusse palume lisada autori andmed: nimi, aadress, meiliaadress ja kontakttelefon. Osavõtjad kes elavad Hanila, Lihula, Martna või Ridala vallas st nendes omavalitsustes kus Matsalu Rahvuspark asub, märkida ka valla nimi. Sellele ümbrikule peab olema kirjutatud autori nime asendav märksõna.


Kuue kuu jooksul pärast lõpuüritust on töid võimalik kätte saada aadressilt Koidu 80, Tallinn. Näitustele välja valitud fotokoopiaid ei tagastata. Fotod soovitame pakkida korralikult, et kaitsta neid võimalike kahjustuste eest postis.

7. Auhinnad
Võistluse auhinnafond on 75 000 krooni. Iga vanuserühma igas kategoorias antakse välja esimene, teine ja kolmas koht. Peaauhinna väärtus on 10000 krooni. Lisaks antakse välja eriauhinnad igas kategoorias ja vanuserühmas kohalikele fotograafidele.


8. Žürii ja hindamiskriteeriumid
Žüriisse kuuluvad tunnustatud fotograafid, kunstnikud ja loodusetundjad. Hinnatakse loodusfotode väljendusrikkust ja emotsioonaalsust, kunstilist ja tehnilist taset, samuti kujutatu loodusväärtust, haruldust ja erakordsust. Žürii eeldab, et looduse pildistamisel on kinni peetud headest tavadest ja looduskaitse reeglitest*.


*
Matsalu Rahvuspargi aladel on lubatud liikuda ainult üldkasutatavatel teedel ja matkaradadel. Mujal liikumiseks tuleb taotelda liikumisluba. Selleks palume võtta hendust Riikliku Looduskaitsekeskuse Hiiu-Lääne regiooni keskusega Penijõel: Kaja Lotman 472 4223 või 524 7899 kaja.lotman@lk.ee.
Taotluse rahuldamise võimalikus otsustatakse arvestades kõiki looduskaitselisi tegureid ja mõju keskkonale.


 


9. Piltide kasutamine
Korraldajatel on õigus tasuta kasutada konkursil osalenud pilte võistluse tulemuste avalikustamisel meedias, näitustel, avalikel üritustel, konkursi kodulehe galeriis ja Matsalu juubelikogumikus ning teistes juubelitrükistes.


Auhinnatud pilte võib tasuta kasutada kokkuleppel autoriga ka loodusfotograafiat edendavatel eesmärkidel.


 


10. Korraldajate vastutus
Korraldajad suhtuvad fotodesse hoolikalt, kahjustamata neid ühelgi viisil, kuid ei vastuta postis või laboris tehtud kahju eest.


 


11. Autori vastutus
Osavõtja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud piltide autor ning et pildid on tehtud Matsalu Rahvuspargis. Samuti vastutab autor CD töökorras olemise eest.


 


Lisainfo:
tel 648 1740, 56 476 297
info@looduseomnibuss.ee
www.looduseomnibuss.ee


 

Arhiiv

Looduse Omnibussi teadete arhiiv.