Avaleht

Fotovõistlus Looduse Aasta Foto 2006

05.02.2006 - 02:00Fotovõistluse Looduse Aasta Foto 2005 üldarvestuses loomapiltide kategoorias ära märgitud Sven Zaceki foto jäälinnust.


 Looduse Omnibuss ja Nordea Pank kutsuvad kõiki loodusfotohuvilisi – nii täiskasvanuid, noori kui lapsi – osalema fotovõistlusel “Looduse Aasta Foto 2006”. 


Nordea ja Looduse Omnibuss kuulutavad välja Eesti suurima fotokonkursi Looduse Aasta Foto 2006. Konkursist saavad osa võtta kolmes vanusekategoorias kõik soovijad Eestis tehtud põhjamaiste loodusfotodega. Konkurss toimub juba 6 aasta ning võidab iga aastaga aina enam populaarsust.


 


”Konkurss kasvab hoogsalt,” märkis Looduse Omnibussi eestvedaja Jaan Riis. ”Eelmisel aastal osales 449 autorit pea 3000 tööga. Võrreldes üleeelmise aasta 350 autoriga oli tõus märkimisväärne ning jätkub kindlasti ka sellel aastal.”


„Konkursi üks olulisemaid väärtusi on panna inimesi jäädvustama põhjamaise looduse ilu,“ sõnas Nordea Panga Eesti filiaali juhatuse esimees Vahur Kraft.


 


Võistlus toimub koostöös Eesti Looduskaitse Seltsi, Eestimaa Looduse Fondi, Postimehe, Maalehe, Eesti Ekspressi ja ilm.ee-ga.


Fotovõistluse Looduse Aasta Foto 2006 suurtoetajad on StoraEnso, Kunda Nordic Tsement, Canon Overall, Fotoluks ja Olympus Estonia.


Traditsioonidega fotovõistlust toetavad ka Keskkonna Investeeringute Keskus, Eesti Kultuurkapital, Kaitseministeerium ja Tallinna Linnavalitsus ning firmad Regio, Velux, Avision, ajakiri Loodus, ajakiri Cheese, ajakiri Hea Laps jt.


Võistlustööde esitamise tähtaeg on 27. märts 2006.


Võitjad selgitab rahvusvaheline žürii eesotsas Rein Maraniga.


Traditsioonidega fotovõistluse võitjad kuulutame välja 23. aprillil Tallinna Linnahallis, kus jagame Tantsivaid Hunte.


Võistluse auhinnafond on 150000 krooni.


Fotovõistluse eeskirjad leiad www.looduseomnibuss.ee


Info telefonil 6481740, 56476297 ja e-postiga info@looduseomnibuss.ee. 


Fotovõistlust Looduse Aasta Foto 2006 tutvustavate tekstide juurde mõeldud Sven Zaceki pilt jäälinnust. jpg formaadis ja suuruseks 1,5 mega http://www.looduseomnibuss.ee/pildid/2006/Index/sven-zacek-jaalind-s.jpg


 
Fotovõistluse Looduse Aasta Foto 2006 eeskirjad: 


1. Osavõtuõigus
Võistlusel võivad osaleda kõik, välja arvatud võistluse korraldamisega seotud isikud. Võistlusel võib osaleda vaid Eestis tehtud loodusfotodega.


2. Konkursi kalender
Võistlustööde postitamise viimane tähtaeg on 27. märts 2006.
Tulemused avalikustatakse 23. aprillil Tallinna Linnahallis.


3. Konkursi kategooriad
Konkurss toimub kolmes vanuserühmas: lapsed (kuni 13a, kaasa arvatud), noored (kuni 20a, kaasa arvatud) ja üldarvestus (osavõtjate vanus ei ole piiratud).
Igas vanuserühmas hinnatakse töid kolmes kategoorias. Esimeses kategoorias võistlevad fotod, millel on kujutatud loomariigi esindajad (imetajad, linnud, roomajad, kalad, putukad jne). Teises kategoorias võistlevad kõik ülejäänud loodusfotod (maastikud, taimed, seened jne). Kolmandas kategoorias osalevad fotod, mis väljendavad inimese ja looduse suhet.
Iga foto saab konkursil osaleda vaid ühe vanuserühma ühes kategoorias.


4. Võistlustööde arv
Üks autor võib võistlusele esitada kuni kümme pilti CD-plaadil, fotodena või diapositiividena.


5. Fotode mõõtmed ja märgistamine
Kategooriate ja vanuserühmade tähistamiseks palume kasutada järgmisi lühendeid: 1L (loomapiltide lastearvestus), 1N (loomapiltide noortearvestus), 1T (loomapiltide üldarvestus), 2L (looduspiltide lastearvestus), 2N (looduspiltide noortearvestus), 2T (looduspiltide üldarvestus), 3L (inimene ja loodus lastearvestus), 3N (inimene ja loodus noortearvestus), 3T (inimene ja loodus üldarvestus).
Fotosid oodatame konkursile eelistatult .TIF või .JPG failidena, mis on salvestatud PC või MAC-formaadis CD-plaadile. Pildifaili pikem külg peab olema vähemalt 2000 pikslit (vastab ligikaudu 3 miljoni piksliga kaamera salvestatud kujutisele). Pildifail peab olema nimetatud järgmiselt: kategooria_pildiallkiri_autorimärksõna.laiend (näiteks 1T_kurejutt_volli.jpg; 1N_kurejutt_volli.tif).
Autor vastutab CD töökorras oleku eest. Soovitame kontrollida CD-d enne postitamist.
Diapositiivid mõõtmetega 24x36 mm peavad olema raamitud, suurema formaadiga slaidid peavad olema kiles ja ümbritsetud paspartuuga. Küljele, kust poolt slaidi tuleb vaadata, tehakse rist (X) alumisse vasakusse nurka.
Fotode pikema külje serva pikkus peab olema ligikaudu 30 cm (lastearvestuses 21-30 cm). Foto ei tohi olla ümbritsetud paspartuu ega raamiga. Slaidiraamile, slaidi paspartuule või foto tagaküljele kirjutatakse pildiallkiri, autori märksõna, kategooria ja vanuserühm.


6. Konkursitööde saatmine
Pildid palume saata aadressil:
Looduse Omnibuss, Koidu 80, 10139 Tallinn,
märgusõna Looduse Aasta Foto 2006.
Kinnises ümbrikus palume lisada autori andmed ning margid tööde tagasisaatmiseks autorile. Selle ümbriku peale kirjutada autori nime asendav märksõna. Kui marke pole lisatud, on võimalik tööd kuue kuu jooksul kätte saada eelpoolmainitud aadressilt. Näitustele väljavalitud fotokoopiaid ei tagastata. Fotod soovitame pakkida korralikult kaitsmaks neid võimalike kahjustuste eest postis.


7. Auhinnad
Võistluse auhinnafond on 150000 eek, sealhulgas väärtuslikud auhinnad Eesti juhtivatelt fotofirmadelt, preemiareisid ja palju muud. Kõikide vanuserühmade kõikide kategooriate võitjad saavad keraamik Anne Türni poolt loodud skulptuuri Tantsiv Hunt.


8. Žürii ja hindamiskriteeriumid
Žüriisse kuuluvad tunnustatud fotograafid, kunstnikud ja loodusetundjad. Žürii esimees on Rein Maran.


9. Kajastamine internetis
Kõik pildid pannakse ka internetti aadressidele www.ilm.ee, www.looduskalender.ee ja www.looduseomnibuss.ee.


10. Piltide kasutamine
Korraldajatel on õigus tasuta kasutada konkursil osalenud pilte võistluse tulemuste avalikustamiseks meediaväljaannetes, avalikel üritustel ja konkursikogumikus. Auhinnatud pilte võib tasuta kasutada ka loodusfotograafiat edendavatel eesmärkidel, näiteks koostada neist näitusi ja pildiprogramme, trükkida plakateid, kalendreid ja postkaarte.


11. Korraldajate vastutus
Korraldajad suhtuvad fotodesse hoolikalt, kahjustamata neid ühelgi viisil, kuid ei vastuta postis või laboris tehtud kahju eest.


12. Autori vastutus
Osavõtja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud piltide autor.Info:
Looduse Omnibuss,
tel 6 481 740, 56476297
e-post: info@looduseomnibuss.ee
www.looduseomnibuss.ee

Arhiiv

Looduse Omnibussi teadete arhiiv.