Avaleht

Looduse Aasta Foto


Looduse Aasta Foto 2007 "Tõotatud maa", autor Anton Novožilov

Looduse Aasta Foto 2008

 

Konkursi eeskirjad

1. Osavõtuõigus
Võistlusel võivad osaleda kõik, v.a konkursi korraldamisega seotud isikud. Võistlusel võib osaleda vaid Eestis tehtud loodusfotodega.

2. Konkursi ajakava
Võistlustööde postitamise tähtaeg on 10. veebruar 2008.
Tulemused avalikustatakse Tallinna Linnahallis.

3. Konkursi kategooriad
Konkurss korraldatakse kolmes vanuserühmas: lapsed (kuni 13 a, kaasa arvatud), noored (kuni 19 a, kaasa arvatud) ja üldarvestus (osavõtjate vanus ei ole piiratud).
Iga foto saab konkursil osaleda vaid ühe vanuserühma ühes kategoorias, mille määrab pildi autor. Žüriil on erandkorras õigus pildi võistluskategooriat muuta.
Lastel ja noortel on õigus esitada töid soovikorral ka üldarvestuse kategooriates, samuti võivad lapsed osaleda noorte arvestuses.

Laste ja noorte vanuserühmas hinnatakse töid kolmes kategoorias.
* Esimene kategooria (1) – “Loomapildid”
Võistlevad fotod, mis kujutavad loomariigi esindajaid (imetajad, linnud, roomajad, kalad, putukad jms)
* Teine kategooria (2) – “Looduspildid”
Võistlevad loodusfotod maastikest, taimedest, seentest jms.
* Kolmas kategooria (3) – “Inimene ja loodus”
Hinnatakse pilte, mis väljendavad inimeste kooskõla loodusega, aga ka konflikte.

Üldarvestuses hinnatakse töid kuues kategoorias:
· A-kategooria – “Loomaportreed”
Imetajad, linnud, roomajad, kalad, putukad jms suures plaanis.
· B-kategooria – “Loomad tegutsemas”
Fotod, kus loomi on jäädvustatud tegevuses.
· C-kategooria – “Taimed ja seened”
Õitsvate ja mitteõitsvate taimede ning seente ilu nii lähivõttes kui ka osana elukeskkonnast.
· D-kategooria – “Maastikupildid”
Pildid Eesti maastikest.
· E-kategooria – “Inimene ja loodus”
Pildid, mis väljendavad inimeste ja looduse kooskõla, aga ka konflikte.
· F-kategooria – “Vormi mängud looduses”
Kujundid ja mustrid looduses. Võib keskenduda looduse kujutamisele abstraktses vormis.

Kõikide vanuserühmade kõikide kategooriate võidupiltide hulgast valib ˛ürii välja ühe, mis hinnatakse tiitliga “Looduse aasta foto 2008”.

4. Võistlustööde arv
Iga osaleja võib võistlusele esitada kuni 12 fotot.

5. Nõuded fotodele, nende mõõtmed ja märgistamine
Kategooriate ja vanuserühmade tähistamiseks palume kasutada järgmisi lühendeid: 1L (loomapiltide laste arvestus), 1N (looma-piltide noorte arvestus), 2L (looduspiltide laste arvestus), 2N (looduspiltide noorte arvestus), 3L (kategooria “Inimene ja loodus” laste arvestus, 3N (kategooria “Inimene ja loodus” noorte arvestus). Üldarvestuses peab pildile olema märgitud hindamiskategooria (A–F, vt p.3), näiteks A (loomaportreed).

Fotosid oodatakse konkursile eelistatult digitaalselt kas http://www.looduseomnibuss.ee/laf2008.php 3. augustist 2007 avatud üleslaadimislehe kaudu üle interneti .jpg failidena, mille pikema külje pikkuseks on 2000 kuni 3500 pikslit või .TIF- või .JPG-failidena, mis on salvestatud PC- või MAC-formaadis CD-le. Pildifaili pikem külg peab olema vähemalt 2000 pikslit (vastab ligikaudu 3 miljoni piksliga kaamera salvestatud kujutisele). Pildifaili pikema külje maksimumpikkus on 10 000 pikslit. Pildifail peab olema nimetatud järgmiselt: kategooria_autorimärksõna_pildinimi.laiend
(näiteks 1T_ Elmar_Luik.jpg; 1N_volli_mäger.tif). Failinimi ei tohi sisaldada täpitähti ja kirillitsat ning kirjavahemärke (välja arvatud punkt laiendi ees ja alakriipsud failinimes osade eraldamiseks).
Autor vastutab CD töökorras oleku eest. Soovitame kontrollida CD-d enne postitamist.

Diapositiivid mõõtmetega 24 x 36 mm peavad olema raamitud, suurema formaadiga slaidid peavad olema kiles ja ümbritsetud paspartuuga. Sellele küljele, kust slaidi tuleb vaadata, tehakse rist (X) alumisse vasakusse nurka. Slaidiraamile või slaidi paspartuule kirjutatakse pildi allkiri, autori märksõna, kategooria ja vanuserühm.

Fotode pikema külje serva pikkus peab olema ligikaudu 30 cm. Foto ei tohi olla ümbritsetud paspartuu ega raamiga. Foto tagaküljele kirjutatakse pildi allkiri, autori märksõna, kategooria ja vanuserühm.

Diapositiiv- või negatiivfilmile pildistatud töid võib samuti esitada digitaliseeritult.
Piltidel on lubatud teha elementaarset heleduse, kontrasti ja värvi korrektsiooni. Konkursile ei või saata fotomontaa˛e. Korraldajatel on õigus küsida autorilt võrdluseks kaamera originaalfaili (RAW või JPG), slaidi või negatiivi, samuti infot võtteolukorra kohta.
Kui loomapilt on tehtud vangistuses viibivast loomast (näiteks loomaaias), peab loomapiltide kategooriates (A, B, 1L, 1N) esitamisel olema lisatud fotole märge “vangistuses” ja lühike selgitus, kus täpsemalt on pilt tehtud.

 

6. Konkursitööde saatmine ja tagastamine
Märgusõnaga “Looduse aasta foto” varustatud pildid palume saata või tuua aadressile:
OÜ Looduskiri, Koidu 80, 10139 Tallinn.

NB! Eraldi kinnisesse ümbrikusse palume lisada autori andmed: nimi, aadress, meiliaadress ja kontakttelefon. Sellele ümbrikule peab olema kirjutatud autori nime asendav märksõna.

Kuue kuu jooksul pärast lõpuüritust on töid võimalik kätte saada aadressilt Koidu 80, Tallinn. Näitustele välja valitud fotokoopiaid ei tagastata. Fotod soovitame pakkida korralikult, et kaitsta neid võimalike kahjustuste eest postis.

7. Auhinnad
Võistluse auhinnafond on 200 000 krooni. Iga vanuserühma igas kategoorias antakse välja esimene, teine ja kolmas koht. Lisaks antakse välja mitmeid eriauhindu.
Kõikide vanuserühmade kõikide kategooriate võitjad saavad keraamik Anne Türni loodud skulptuuri “Tantsiv hunt”.

Võidutööde hulgast valib zürii välja “Looduse aasta foto 2008”, mida tunnustatakse Suure Hundi tiitliga.

8. Žürii ja hindamiskriteeriumid
Žüriisse kuuluvad tunnustatud fotograafid, kunstnikud ja loodusetundjad. Hinnatakse loodusfotode väljendusrikkust ja emotsioonaalsust, kunstilist ja tehnilist taset, samuti kujutatu loodusväärtust, haruldust ja erakordsust. Žürii eeldab, et looduse pildistamisel on kinni peetud headest tavadest ja looduskaitse reeglitest.

9. Piltide kasutamine
Korraldajatel on õigus tasuta kasutada konkursil osalenud pilte võistluse tulemuste avalikustamisel meedias, näitustel, avalikel üritustel, konkursi kodulehe galeriis ja konkursikogumikus.

Auhinnatud pilte võib tasuta kasutada ka loodusfotograafiat edendavatel eesmärkidel, näiteks koostada neist näitusi ja slaidisarju, trükkida plakateid, kalendreid, postkaarte. Teisi konkursil osalenud pilte võib kasutada kokkuleppel autoritega.

10. Korraldajate vastutus
Korraldajad suhtuvad fotodesse hoolikalt, kahjustamata neid ühelgi viisil, kuid ei vastuta postis või laboris tehtud kahju eest.

11. Autori vastutus
Osavõtja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud piltide autor. Samuti vastutab autor CD töökorras olemise eest.

Lisainfo:
tel 648 1740, 56 476 297, 56 483 480
info@looduseomnibuss.ee
www.looduseomnibuss.ee

Teated

Arhiiv

Looduse Omnibussi teadete arhiiv.