Avaleht

Looduse Aasta Foto 2012

 

Algab jaht Tantsivatele Huntidele. Ootame  kõiki loodusfotohuvilisi – nii täiskasvanuid, noori kui ka lapsi - osalema fotokonkursil „Looduse Aasta Foto 2012”.

Võistlema kutsuvad Looduse Omnibuss, Eesti Energia ja Nordea Pank koostöös Overall Eesti ja Fotoluksiga.

Tööde esitamise tähtaeg on 29. veebruar, võitjad kuulutame välja 28. aprillil 2012 Estonia kontserdisaalis koos Eivøriga.

Osale ja erguta osalema ka oma sõpru!

Fotode esitamine konkursile

Pilte saab esitada ainult üle Interneti, kasutades spetsiaalset üleslaadimismoodulit.
Põhjus on lihtne: konkursil osalejate arv on paisunud suureks  ning käsitsi andmete töötlemine võib tekitada probleeme – õigele pildile ei satu külge õiged kontaktandmed, kategooria vms.

Pilte saab üles saata aadressil:

http://laf2012.looduseomnibuss.ee

Kui üleslaadimisel tekib probleeme, palun helistage telefonil 51992928 Tiit Lepik.
Kui teil puudub endal Internetile ligipääs, soovitame kasutada sõprade-tuttavate abi.

Konkursi eeskirjad

1. Osavõtuõigus. Võistlusel võivad osaleda kõik, v.a konkursi korraldamisega seotud isikud. Võistlusel võib osaleda vaid Eestis ülesvõetud loodusfotodega, v.a kategoorias „Maailma loodus“.

2. Konkursi ajakava. Võistlustöid saab esitada 1.veebruarist  kuni  29. veebruarini 2012. Tulemused avalikustatame 28. aprillil 2012 Estonia kontserdisaalis.

3. Konkursi kategooriad. Konkurss korraldatakse kolmes vanuserühmas: lapsed (kuni 13 a, k.a.), noored (kuni 19 a, k.a.) ja üldarvestus (osavõtjate vanus ei ole piiratud).

Iga foto saab konkursil osaleda vaid ühe vanuserühma ühes kategoorias, mille määrab pildi autor. Žüriil on erandkorras õigus pildi võistluskategooriat muuta. Lastel ja noortel on õigus esitada töid soovi korral ka üldarvestuse kategooriates, samuti võivad lapsed osaleda noortearvestuses.

Laste ja noorte vanuserühmas hinnatakse töid kolmes kategoorias:

* Kategooria „Loomapildid”. Võistlevad fotod, mis kujutavad loomariigi esindajaid (imetajad, linnud, roomajad, kalad, putukad jne).
* Kategooria „Looduspildid”. Võistlevad loodusfotod maastikest, taimedest, seentest jne. Võib kujutada loodust abstraktses vormis.
* Kategooria „Inimene ja loodus”. Hinnatakse pilte, mis väljendavad inimeste kooskõla loodusega, aga ka konflikte nende kahe vahel.
 

Üldarvestuses hinnatakse töid kaheksas kategoorias:

* Kategooria  „Loomad oma keskkonnas ja loomaportreed”. Imetajad, linnud, roomajad, kalad, putukad jne suures plaanis või oma elukeskkonnas.
* Kategooria „Loomad tegutsemas”. Fotod, mis näitavad loomade iseloomulikku või iseäralikku käitumist.
* Kategooria  „Taimed ja seened”. Puud, põõsad, rohttaimed, sõnajalgtaimed, samblad, samblikud, vetikad ja seened nii lähivõttes kui ka osana keskkonnast.
* Kategooria   „Maastikupildid”. Pildid Eesti loodusmaastikest.
* Kategooria  „Inimene ja loodus”. Pildid, mis väljendavad inimeste ja looduse kooskõla, aga ka konflikte nende kahe vahel.
* Kategooria  „Vormimängud looduses”. Kujundid ja mustrid looduses. Võib kujutada loodust abstraktses vormis.
* Kategooria „Mustvalge looduspilt”. Hinnatakse mustvalgeid (mitte aga näiteks seepiatonaalsuses) loodusfotosid.
* Kategooria „Maailma loodus“. Hinnatakse väljaspool Eestit tehtud loodusfotosid.
 

Kõikide vanuserühmade kõikide kategooriate võidupiltide hulgast valib žürii välja ühe, mida hinnatakse tiitliga „Looduse aasta foto 2012”.

4. Võistlustööde arv. Iga osaleja võib võistlusele esitada kuni 15 fotot.

5. Nõuded fotodele. Fotosid oodatakse konkursile digitaalselt.
Pildifaili pikem külg peab olema vähemalt 2000 pikslit. Pildifaili pikema külje maksimumpikkus on 6000 pikslit.

Diapositiiv- või negatiivfilmile pildistatud tööd tuleb esitada digitaliseeritult.

Lubatud on  kadreerimine,  täielik ja osaline heleduse, kontrasti ja värvi korrektsioon ning teravustamine. Piltidel ei ole lubatud elementide juurde lisamine või nende eemaldamine, va tolmuplekkide eemaldamine. Lubatud on digitaalselt kokku kleebitud panoraamid ning piltide dünaamilise ulatuse tõstmine (HDR=high dynamic range). Piltide töötlemisel tuleks meeles pidada head tava ning nähtu tõepärast ja loomulikku esitust.

Korraldajatel on õigus küsida autorilt võrdluseks kaamera originaalfaili (RAW või JPG), slaidi või negatiivi, samuti infot võtteolukorra kohta.

Kui loomapilt on tehtud vangistuses viibivast loomast (näiteks loomaaias), peab loomapiltide kategooriates esitamisel olema lisatud fotole märge „vangistuses” ja lühike selgitus, kus täpsemalt on pilt tehtud.

Uue tingimusena peab konkursile esitatud fotole olema lisatud lühike lugu, mis kirjeldab pildistamise hetkel olnud meeleolu või avab konkreetse pildi valiku tagamaid. Loo pikkuseks ootame kuni 300 tähemärki.

Pilte saab konkursile esitada 1. veebruarist 2012 avatud üleslaadimislehe kaudu üle Interneti aadressil http://laf2012.looduseomnibuss.ee maksimaalselt 10 MB suuruste .jpg failidena.

7. Auhinnad. Võistluse auhinnafond on üle 10 000 euro. Iga vanuserühma igas kategoorias antakse välja esimene, teine ja kolmas koht. Žüriil on õigus jätta mõni koht välja andmata või auhindu ümber jagada. Kõikide vanuserühmade kõikide kategooriate võitjad saavad keraamik Anne Türni loodud skulptuuri „Tantsiv hunt”. Lisaks tunnustused ja eriauhinnad.

Võidutööde hulgast valib žürii välja „Looduse aasta foto 2012”, mida tunnustatakse Suure Hundi tiitliga.

8. Žürii ja hindamiskriteeriumid. Žüriisse kuuluvad tunnustatud fotograafid, kunstnikud ja loodusetundjad. Hinnatakse loodusfotode väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist ja tehnilist taset, samuti kujutatu loodusväärtust, haruldust ja erakordsust. Žürii eeldab, et looduse pildistamisel on kinni peetud headest tavadest ja looduskaitse reeglitest.

9. Piltide kasutamine. Korraldajatel on õigus tasuta kasutada konkursil osalenud pilte võistluse ja selle tulemuste tutvustamisel meedias, näitustel, avalikel üritustel, konkursi kodulehe galeriis ja konkursikogumikus.

Auhinnatud pilte võib tasuta kasutada ka loodusfotograafiat edendavatel eesmärkidel, näiteks koostada neist näitusi ja pildikavasid, trükkida plakateid, kalendreid, postkaarte. Teisi konkursil osalenud pilte võib kasutada kokkuleppel autoritega.

10. Korraldajate vastutus. Korraldajad vastutavad konkursile esitatud tööde õiguspärase kasutamise eest.

11. Autori vastutus. Osavõtja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud piltide autor. Autor peab jälgima, et esitatava foto laadimine õnnestus.

 

Lisainfo:

Peakorraldaja:  tel 648 1740, 56 476 297 (Jaan Riis)
Piltide üleslaadimine: tel 51 992 928 (Tiit Lepik)
Eeskirjad: tel 56 483 480 (Heiko Kruusi)

info@looduseomnibuss.ee
www.looduseomnibuss.ee

Loodusfotohuvilistele mõeldud uudistelist, hoidmas end kursis nii fotovõistluse Looduse Aasta Foto tegemistega, kui ka muidu toimetajate arvates loodusfotohuvilistele olulise infoga.

Teated

Arhiiv

Looduse Omnibussi teadete arhiiv.