Avaleht

Looduse Omnibuss soovitab: hõimuklubi "Sõna sõuab üle vee"

30.03.2016 - 17:00 - 19:00

Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6)
Kolmapäeval 30. märtsil kell 17

Keeleteadlane Vilja Oja räägib hõimuklubis kolmeköitelisest läänemeresoome keeleatlasest Atlas Linguarum Fennicarum (ALFE), mille väärtuslikel kaartidel näeme kõigi lähemate sugulaskeelte (soome, eesti, karjala, isuri, vadja, vepsa, liivi) murdesõnavara, mis võimaldab teha järeldusi nii oma- kui ka naabritevaheliste kontaktide kohta.
Keeles kajastub kõik inimeste elukeskkonnaga seonduv. Sõnade ja nende tähenduse sarnasused ja erinevused sisaldavad andmeid kõnelejate ajaloolise, kultuuriloolise, etnilise ja geograafilise tausta kohta.

Korraldajad: MTÜ Fenno-Ugria Asutus ja Eesti Keele Instituut.

Kõik huvilised on oodatud!
Üritusest osavõtt on prii.

Toetavad: Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Eesti Kultuurkapital, HTM hõimurahvaste programm

 

Arhiiv

Looduse Omnibussi teadete arhiiv.