Avaleht

Looduse Omnibuss soovitab: hõimuklubi "Hõimlased Läti ääremaadel"

22.04.2015 - 17:00 - 20:00

Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6)
Kolmapäeval, 22. aprillil kell 17

Eesti Rahva Muuseumi teadur Indrek Jääts räägib Läti idaservas elanud lutsi maarahvast ja näitab koos Maido Selgmäega tehtud filmi "Kadunud hõim" (ERM 2014, 53 min), mis kirjeldab lutside jälgede otsimist.
See on film ühest tänaseks kadunud eesti rahvakillust, omamoodi reis "kadunud hõimu" järeltulijate juurde, kelle eestlastest esivanemad rändasid Ludza rajooni arvatavasti 18. sajandi alguses Võrumaalt.
Paralleelselt jutustatakse arhiiviallikaile tuginedes lugu eesti humanitaaride ja avalikkuse huvist Lutsi maarahva vastu. See huvi sai alguse juba 19. sajandi lõpul ning saavutas haripunkti esimesel iseseisvusajal. Katsed suguvendi ümberrahvustumisest päästa läksid küll luhta – kui nad kõnelesid kuni 20. sajandini arhailist lõunaeesti murrakut ehk lutsi keelt, siis praeguseks on nad juba täielikult lätistunud.
Korraldajad: MTÜ Fenno-Ugria Asutus (www.fennougria.ee) ja Eesti Keele Instituut (www.eki.ee)

Üritusest osavõtt on prii. Kõik huvilised on oodatud!

Toetavad: Eesti Kultuurkapital, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet