Avaleht

Õhtune retk Läänemaale kõrede kontserti kuulama.

13.05.2021 - 18:56
Neljapäeval 13.05.2021
 
Õhtune retk Läänemaale kõrede kontserti kuulama.
 
Sõidame Läänemaa Suursoo looduskaitsealale. Jalutame Veskijärve luitemaastikel ja räägime paikkonna loodusväärtustest ning kuulame kõrede laulu. Sellist kontserti on vaid vähesed kuulnud.
 
Kõre ehk juttselg-kärnkonn oli veel loetud aastakümned tagasi Lääne-Eesti rannikul ja saartel väga tavaline liik. Sedamööda, kuidas rannaniidud kinni kasvasid ja luitemaastikke metsastati, kadusid kõrele olulised avatud elupaigad ning liik sattus kadumisohtu. Teadaolevalt on käesolevaks ajaks Eestis säilinud vaid 15 kõreasurkonda, millest üks arvukamaid elutseb Läänemaa-Suursoo looduskaitseala luitemaastikel. Tänu laiaulatuslikule liigikaitselisele tegevusele, mille käigus on metsastatud luiteala taas-avatud ning madalaveelisi lompe puhastatud, on siinse kõre asurkonna arvukus 20 aasta jooksul mitmekordistunud.
 
Retke juhendab looduskaitsja Tartu Ülikooli märgalade ökoloogia kaasprofessor Riinu Rannap
 
 
Buss väljub Rahvusraamatukogu eest kell 18.30 Tagasi Tallinnas kell 23.45

Sõidu hind 20 eurot, õpilastele 10 eurot, lapsed, kes koolis ei käi tasuta

Palume registreerida e-posti teel retked@looduseomnibuss.ee. Vajalik
täpne nimeline registreerimine. Info telefonil 5647 6297.

 

PALUME REGISTREERIDA  ENNAST JUHUL KUI OLETE OMA SÕIDUSOOVIS KINDEL!

 

 

Looduse Omnibussi ettevõtmisi toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

 

Jälgime nii bussisõidul kui ka retkel ohutusreegleid ja Terviseameti nõudeid ning soovitusi.

 

Arhiiv

Looduse Omnibussi teadete arhiiv.