KODUMAA UUDISED MAAILMA MAAD JA RAHVAD

 

LOODUS ON KLUBI

 

Looduse kohta on meil varnast võtta palju lauseid:
Ärge loodusele rohkem lubage, kui loodus vajab (Shakespeare)
Inimene on looduse osa. 
Looduse seadusi rikkuda ei saa. 
Looduse jõudude vastu pole mõtet hakata. 
Looduse uurimine on lõputu töö. 
Looduses jääb ellu kõige kohastunum. 
Ei armasta ma vähem inimest, ent  loodust enam (Byron).

Kuid kui küsida, mis on loodus, jääme vastamisel jänni. Sest loodus on asi, mille puhul  tundub iga vastus õige. Miks siis mitte tõlgendada olukorda nii, et loodus on klubi. Looduses saavad selle klubi inimliikmed kokku teiste klubiliikmete - loomade, taimede, pilvede ja kividega, kellega nad muidu naljalt ei kohtu või kui kohtuvadki, siis pole neil aega suhelda. Loodus on klubi, mis on alati avatud, klubi, milles puudub liikmemaks ja kuhu  võetakse liikmeks kõik, kes ise sisse astuvad.

Mis eriti oluline - looduse klubi ei ole virtuaalne. Seal ei toimu just-nagu-suhtlemist.
Just-nagu-suheldes maailma haarava arvutivõrgu kaudu saab küll loodusest aimu, ent looduse klubi liikmeks saab ikka vaid siis, kui pistetakse oma nina kasvõi arvuti kõrval  kasvava rohtliilia potti. See ei tähenda, et virtuaalne suhtlemine looduse klubi liikmetele midagi ei anna. Annab kindlasti, ja võrratult palju. Kui vaid silmas pidada, et selle just-nagu-suhtlemise taga on veel üks võimalus õhus. Looduse klubi.

Ja kui juba kord on olemas looduse klubi, on selle sees palju pisemaid klubisid. Ajakiri Loodus tahab olla üks neist. Ajakiri Loodus ei taha olla ainult ajakiri. Ajakiri Loodus tahab olla klubi. Klubi, mille kaudu saab suhelda inimestega, kes loodust mõistavad, seda  uudistavad ja tutvustavad. Igaüks omamoodi. Nende inimeste ühe või teise seisukohaga võib   mitte nõustuda, ent nende suundumusega suhelda loodusega, mis on reaalne, mitte virtuaalne, tuleb päri olla.

Ajakiri Loodus ühendab klubiks inimesed, kelles on veidi maailma uurimise vaimu ja looduse tajumise tahtmist. Lüüa lahti ajakiri Loodus on nagu suhtlemine looduse klubi liikmetega. Ajakirja võib tasku pista, loodust tasku ei pista. Ajakirja võib lugeda igal ajal, looduse lugemiseks peab loodusest üha kaugemal elav inimene endale tööst ja toimetustest vaba aega leidma.

Ajakiri Loodus pakub nii uudiseid selle kohta, mida looduse klubi liikmed teevad Eestis ja mujal maailmas, kui ka lugusid sellest, kuidas loodus toimib. Ning annab näpunäiteid, mil moel looduse klubist kõige tulemuslikumalt osa saab võtta. Sest looduse klubi pole ju lõppkokkuvõttes muud kui üks koht, kus inimene elab. Ja ilma milleta ta kuidagi läbi ei saa.